Nguồn
Link bài gốc

https://ictvietnam.vn/nen-tang-cong-chung-truc-tuyen-giup-tiet-kiem-70-thoi-gian-chuan-bi-cua-nguoi-dan-20210423135515719.htm