Nguồn
Link bài gốc

https://vtv.vn/cong-nghe/ra-mat-nen-tang-cong-chung-truc-tuyen-ccol-20210423143959659.htm?