Cụ thể, yêu cầu cần đạt đối với Chương trình được nêu như sau:

(1) Yêu cầu chung: Trẻ mẫu giáo hứng thú trong các hoạt động làm quen với tiếng Anh, tự tin giao tiếp; nghe và nhận biết được một số từ chỉ người, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi.

(2) Yêu cầu cụ thể đối với từng độ tuổi như sau:

- Đối với trẻ 3 - 4 tuổi:

+ Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 3;

+ Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, 1-2 từ hoặc một số mẫu câu rất đơn giản, quen thuộc khi chào hỏi, tạm biệt và được hỏi tên;…

- Đối với trẻ 4-5 tuổi:

+ Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 5, một số từ, cụm từ đơn giản;

+ Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động hoặc 1 -3 từ, một số mẫu câu rất đơn giản trong một số tình huống giao tiếp đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi và khi được hỏi về bản thân và gia đình;…

- Đối với trẻ 5-6 tuổi:

+ Nghe và thực hiện được 2 đến 3 yêu cầu liên tiếp đơn giản, phù hợp với lứa tuổi;

+ Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động hoặc 1-3 từ, một số mẫu câu rất đơn giản trong một số tình huống giao tiếp đơn giản;…

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 31/3/2021).
Nguồn
Link bài gốc