Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014 quy định: “Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền”.

Theo quy định trên, nếu người được ủy quyền và người ủy quyền không thể cùng lúc đến Văn phòng công chứng hoặc Phòng công chức để thì các bên có thể lần lượt đền Văn phòng công chứng hoặc Phòng công chứng nơi cư trú để công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền. Đây là giải pháp khi các bên không thể đồng thời cùng đến và hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền cùng lúc.

Khi công chứng hợp đồng ủy quyền cần lưu ý một số vấn đề như sau:

·       Các loại giấy tờ cần chuẩn bị để công chứng hợp đồng ủy quyền gồm: Hợp đồng ủy quyền, giấy tờ pháp lý của các bên, giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các tài sản đăng ký quyền sở hữu (nếu có), những giấy tờ có liên quan đến hợp đồng ủy quyền,...

·       Trường hợp người ủy quyền hoặc người được ủy quyền không thông thạo tiếng Việt thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch không đồng thời là người ủy quyền hoặc người được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phiên dịch của mình.

CCOL
Nguồn
Link bài gốc