Theo quy định tại Điều 44 Luật Công chứng 2014, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trừ một số trường hợp người yêu cầu thuộc các trường hợp sau:

-       Người già yếu, không thể đi lại được

-       Người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù 

-       Người có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng

Như vậy, ngoài 03 trường hợp nếu trên, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của các Văn phòng công chứng/Phòng công chứng. Trường hợp thực hiện công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định thì tổ chức hành nghề công chứng sẽ bị phạt từ 03 triệu đồng đến 07 triệu đồng. Nếu thuộc các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở, người yêu cầu cần phải cung cấp được những minh chứng để cho thấy mình thuộc những trường hợp nêu trên khi yêu cầu công chứng.

Theo quy định tại Điều 68 Luật Công chứng 2014, người yêu cầu công chứng ngoài trụ sở phải trả các chi phí để thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở. Mức phí này sẽ do 02 bên thỏa thuận dựa vào nguyên tắc tính chi phí khác.

CCOL
Nguồn
Link bài gốc