1. Hợp đồng mua bán xe đã qua sử dụng có bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Theo điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định:

“ 2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;”

Theo đó, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe gồm giấy bán, cho tặng xe của cá nhân phải có xác nhận công chứng hoặc chứng thực. Như vậy, hợp đồng mua bán xe ô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng là giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe vì vậy bắt buộc phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

2. Mức lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu xe

Căn cứ Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ liệt kê các đối tượng chịu lệ phí trước bạ, trong đó có:

6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

Như vậy, xe máy, xe ô tô khi thực hiện chuyển quyền sở hữu là đối tượng chịu lệ phí trước bạ.

Theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy và xe ô tô được quy định như sau:

·     Đối với xe máy:

-       Áp dụng mức thu 5% đối với các xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở khi nộp lần đầu 

-       Áp dụng mức thu là 1% đối với các xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi

Lưu ý: Khi chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.

·     Đối với xe ô tô: áp dụng mức thu 2%.

CCOL
Nguồn
Link bài gốc