Theo đó, đơn cử một số nội dung tại Nghị định 99 được sửa đổi, bổ sung như:

- Bổ sung quy định về việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương tại Khoản 2 Điều 4.

- Sửa quy định về:

+ Lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà ở đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Điều 9.

+ Các trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thi có nhà tại Điều 18.

+ Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu…

Xem chi tiết các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 30/2021/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).
Nguồn
Link bài gốc