Chính thức 10 luật sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2024 tới đây như sau: Luật Căn cước 2023, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự của cơ sở 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Giao dịch điện tử 2023, Luật Viễn thông 2023, Luật Giá 2023, Luật Bảo về quyền lợi người tiêu dùng 2023, Luật Phòng Thủ dân sự 2023, Luật Hợp tác xã 2023; Luật Tài nguyên nước 2023. Trong đó, nổi bật đối với một số nội dung như sau:

Cấm bán bảo hiểm không bắt buộc đi kèm khoản vay. Cụ thể, Luật Tổ chức tín dụng 2024 nghiêm cấm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt

Quyết định 234/QĐ-NHNN 5 triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng quy định như sau:

Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì xác thực bằng mã OTP, không cần xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

Nếu chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay. Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng giao dịch trong ngày đã chạm mốc 20 triệu đồng thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay, dù lần tiếp theo đó chỉ chuyển vài nghìn đồng.

Nếu chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

Các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán

Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt quy định cụ thể có 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán bao gồm: Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi: Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi: Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người. So vơi Luật cũ thì thông tin về quê quán, vân tay đã được bỏ không cần thể hiện trên thẻ Căn cước. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước gồm thông tin nhân dạng; thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói; nghề nghiệp...

Trẻ dưới 14 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử riêng

Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, điểm đáng chú ý đối với quy định vềTrẻ dưới 14 tuổi cũng sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử riêng mà không phải đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Theo đó, tùy vào độ tuổi mà mức độ của tài khoản định danh điện tử của đối tượng này sẽ khác nhau, cụ thể: Từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Dưới 6 tuổi sẽ được cấp tài khoản định danh mức độ 01 khi có nhu cầu.

Giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024 quy định giảm 2% thuế VAT (từ 10% xuống 8%) với một số nhóm mặt hàng. Tương tự các lần trước, việc hạ 2% thuế VAT áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguồn
Link bài gốc