Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 có những điểm mới đáng chú ý như sau: 

Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước; bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1/7/2024; bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử; bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học…

Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 1/1/2025. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024.
Người dân khi đi làm thẻ căn cước (làm thẻ căn cước lần đầu, đổi từ CMND sang thẻ căn cước, đổi từ CCCD sang thẻ căn cước) cần đem theo các loại giấy tờ, tài liệu sau:

- Đem theo CCCD, CMND đang sử dụng, đối với người làm thẻ căn cước lần đầu thì không mang theo.
- Đem theo giấy khai sinh trong trường hợp làm thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi để chứng minh là người đại điện hợp pháp của người dưới 14 tuổi.

 Lưu ý: Nếu thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có hoặc có sai sót thì sẽ được cán bộ công an điều chỉnh.

Nguồn
Link bài gốc