Vào ngày 14/4/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công chứng Trực tuyến, chính thức được Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công Nghệ, Bộ KH & CN công nhận là Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

1. Công nhận kết quả Khoa học và Công nghệ

Theo đó, kết quả Khoa học và Công nghệ được công nhận là “Phần mềm Công chứng trực tuyến” theo Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả số 3732/2020/QTG do Cục Bản Quyền Tác giả cấp ngày 22/06/2020; Hợp đồng chuyển nhượng Quyền tác giả ngày 01/9/2021 giữa Công Ty TNHH Ứng dụng Công nghệ pháp lý và Công ty Cổ phần Dịch vụ Công chứng trực tuyến.

 2. Công nhận các sản phẩm Khoa học và Công nghệ

Ngoài ra, các sản phẩm hình thành từ kết quả KH & CN cũng được công nhận như sau:

1) Ứng dụng kết nối dịch vụ Công chứng Trực tuyến giữa Văn phòng Công chứng và Khách hàng;

2) Ứng dụng hỗ trợ hoạt động quản lý nội bộ của Văn phòng Công chứng;

3) Ứng dụng tra cứu, theo dõi thông tin tài liệu, chi phí liên quan đến dịch vụ Công chứng.

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu mới của Công chứng Trực tuyến (CCOL), hứa hẹn sẽ thúc đẩy dịch vụ của chúng tôi phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi xin biết ơn tới tất cả mọi người đã, đang và sẽ đồng hành với CCOL để cùng mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đối tác của CCOL.

 

CCOL
Nguồn
Link bài gốc