Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi được Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp sắp tới. Một trong những nội dung mới của dự thảo Luật là bổ sung quy định về công chứng điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động công chứng.
Cụ thể, dự thảo Luật đã công nhận công chứng điện tử một trong các phương thức hoạt động công chứng hợp pháp tại các tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng được thực hiện bằng phương tiện điện tử và thực hiện một trong hai quy trình là trực tiếp hoặc trực tuyến.
Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ chỉ cho phép thực hiện chứng thực điện tử được thực hiện tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi Luật Công chứng 2014 vẫn chưa có quy định mới về công chứng điện tử. Dự kiến việc công chứng điện tử được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng sẽ thay thế một phần nào đó so với chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc công chứng và giảm thiếu một phần gánh nặng đối với cơ quan nhà nước.
Do đó, quy định mới ở dự thảo về việc bổ sung thêm khi chỉ từ công chứng truyền thống sang hành vi xác thực bằng phương thức điện tử. Việc chuyển đổi này mang lại những ưu điểm và thành công nhất định cho hoạt động công chứng khi đáp ứng cho người dân về giá thành rẻ, nhanh, dễ dàng, công sức đi lại và an toàn hơn trong xã hội số và kinh tế số hiện nay.
 Ngoài ra, trong dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn về nội dung để đảm bảo các yếu tố cốt lõi về nhân thân, ý chí, nội dung giao dịch, giấy tờ, tài liệu được đối soát chính xác và đầy đủ và không được làm thay đổi bản chất và đặc điểm của mô hình công chứng.

Để xem chi tiết Dự thảo Luật Công chứng vui lòng truy cập tại đường link sau:  du-thao-luat-cong-chung-sua-doi-2.pdf

Nguồn
Link bài gốc