Không có quy định chung để xác định và tổng hợp được đầy đủ các hợp đồng, giao dịch phải công chứng. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là các hợp đồng có đối tượng là cá tài sản phải đăng ký như là quyền sử dụng đất, nhà ở, xe ô tô…thì phải công chứng.

Sau đây là danh sách một số trường hợp hợp đồng phải công chứng theo quy định pháp luật

1. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

-         Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-         Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-         Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-         Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Cơ sở pháp lý: Điều 167 Luật Đất đai 2013

2. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở

-         Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại 

-         Hợp đồng tặng cho nhà ở thương mại 

-         Hợp đồng đổi, góp vốn nhà ở thương mại 

-         Hợp đồng thế chấp nhà ở nhà ở thương mại 

-         Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

Cơ sở pháp lý: Điều 122 Luật Nhà ở 2014

3. Giao dịch mua bán, tặng cho xe cá nhân

Cơ sở pháp lý: Điều 10 Thông tư  58/2020/TT-BCA 

4. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ.

Cơ sở pháp lý: Điều 630 Bộ Luật dân sự 2015

5. Bản dịch tiếng Việt của di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài.

Cơ sở pháp lý: Điều 647 Bộ luật dân sự 2015

6. Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Cơ sở pháp lý: Điều 122 Luật nhà ở 2014, Điều 167 Luật đất đai 2013

Trên đây là một số trường hợp các hợp đồng, giao dịch phổ biến phải công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật. Khi xác lập các giao dịch, hợp đồng các bên cần lưu ý đến các trường hợp bắt buộc phải công chứng, để đảm bảo giá trị pháp lý về mặt hình thức của các văn bản xác lập hợp đồng, giao dịch đó.

Liên hệ công chứng trực tuyến tại: https://congchungtructuyen.vn/ để được tư vấn, hỗ trợ về thủ tục công chứng nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

Hoặc TẢI APP CÔNG CHỨNG TRỰC TUYẾN để thực hiện ngay thủ tục công chứng, chứng thực trực tuyến.

Tải app Android

Tải App IOS
CCOL Team
Nguồn
Link bài gốc