Chiều ngày 27/6 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
 
Một trong số điểm đáng chú ý quy định về việc xử lý vi phạm đối với những người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nếu vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền, phải hủy kết quả, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm.
 
Dựa vào thực tiễn hiện nay, có một số doanh nghiệp khi tham gia đấu giá họ bỏ ra số tiền rất lớn để đấu giá, thậm chí là trả giá quá cao so với giá khởi điểm rồi bỏ cọc, không loại trừ khả năng là doanh nghiệp trả giá cao vì mục đích khác. Doanh nghiệp khi hủy bỏ giao kết hợp đồng liên quan đến tài sản đấu giá dẫn đến kết quả đấu giá cũng bị hủy bỏ - một trong các phương thức phổ biến hiện nay xảy ra khá nhiều và nhức nhối. Đặc biệt là đối với những tài sản đặc thù là đất đai và khoảng sản thì có giá trị rất lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản, chứng khoán, giá cả vật liệu xây dựng…. Nhằm hạn chế tình trạng như vậy Quốc hội đã đưa ra các chế tài để điều chỉnh một cách triệt để nhất.
 
Theo đó, khi phát hiện có dấu hiệu của hành vi vi phạm các quy định, tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Mục đích nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản.
 
Bên cạnh đó, quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước là một nội dung đáng chú ý. Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm.
 
Ngoài ra, tiền nộp đặt trước đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá quyền cho thuê tài sản mà giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hàng năm có một số quy định khác.
 
 
Nguồn
Link bài gốc